• Lịch tuần 10-2017-2018. Công tác HSSV (11/10/2017)
 • Lịch tuần 09-2017-2018. Công tác HSSV (04/10/2017)
 • Lịch tuần 08-2017-2018. Công tác HSSV (27/09/2017)
 •  

 • Chức năng, nhiệm vụ của phòng (11/04/2017)
 • Địa chỉ liên hệ (11/04/2017)
 •  

  Quy trình về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện trong học tín chỉ, giúp gia đình và nhà trường cùng phối hợp quản lý sinh viên trên đầu mối cố vấn học tập.
  Chi tiết xem trong file đính kèm:
  Click here

  Chi Tiết

 • Quy trình mua và giải quyết thủ tục bảo hiểm y tế cho sinh viên (12/10/2017)
 • Quy trình xét miễn, giảm học phí cho sinh viên (02/10/2017)
 • Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập (02/10/2017)
 •  

 • Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng (28/09/2017)
 • Công ty CP The One Việt Nam tuyển dụng (25/09/2017)
 • Siêu thị điện máy HC tuyển dụng (25/09/2017)
 •  

   

 • Thông báo về kế hoạch khám sức khỏe tuyển sinh cho SV khóa mới Đ12 và C16 năm học 2017 - 2018 (11/10/2017)
 • Danh sách chính thức ĐH Đ12 và CĐ C16 năm 2017 (28/09/2017)
 • Danh sách xét học bổng KK học tập HK2 năm học 2.16-2017 (18/09/2017)
 •  

   
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến