• Lịch tuần 01-2017-2018. Công tác HSSV (07/08/2017)
 • Lịch tuần 46-2017. Công tác HSSV (26/06/2017)
 • Lịch tuần 45-2017. Công tác HSSV (19/06/2017)
 •  

 • (12/04/2017)
 • (11/04/2017)
 • (11/04/2017)
 •  

 • Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT về quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học (31/05/2017)
 • Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT bổ sung cho thông tư 55 về quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học (31/05/2017)
 • Sửa đổi điều 21-Quy chế 43 về tổ chức kỳ thi kết thúc học phần. (03/05/2017)
 •  

 • Thủy điện Thành Sơn - Tuyển dụng cán bộ (14/07/2017)
 • Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và xây dựng Quang Trung tuyển dụng (29/06/2017)
 • Ngân hàng TMCT BIDV tuyển dụng (29/06/2017)
 •  

   

 • Kế hoạch thi tốt nghiệp cho khóa C13, CN13 và T48 (26/06/2017)
 • Tự hào sinh viên Trường Điện (19/06/2017)
 • Đảm bảo trật tự an toàn giao thông (07/06/2017)
 •  

   
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến