• Lịch tuần 06-2017-2018. Công tác HSSV (12/09/2017)
 • Lịch tuần 05-2017-2018. Công tác HSSV (05/09/2017)
 • Lịch tuần 04-2017-2018. Công tác HSSV (28/08/2017)
 •  

 • Chức năng, nhiệm vụ của phòng (11/04/2017)
 • Địa chỉ liên hệ (11/04/2017)
 •  

 • Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT về quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học (31/05/2017)
 • Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT bổ sung cho thông tư 55 về quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học (31/05/2017)
 • Sửa đổi điều 21-Quy chế 43 về tổ chức kỳ thi kết thúc học phần. (03/05/2017)
 •  

 • Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện (GELEX EMIC) tuyển dụng (18/09/2017)
 • Công ty Cổ phần DIGICITY Việt Nam tuyển dụng (15/09/2017)
 • Công ty bảo trì Trường Thành tuyển dụng (14/09/2017)
 •  

   

 • Danh sách xét học bổng KK học tập HK2 năm học 2.16-2017 (18/09/2017)
 • Tuần sinh hoạt công dân (18/09/2017)
 • Thông báo về việc cảnh báo học tập năm học 2017 - 2018 (15/09/2017)
 •  

   
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến