• Lịch tuần 40-2017. Công tác HSSV (15/05/2017)
 • Lịch tuần 39-2017. Công tác HSSV (09/05/2017)
 • Lịch tuần 38-2017. Công tác HSSV (03/05/2017)
 •  

 • (12/04/2017)
 • (11/04/2017)
 • (11/04/2017)
 •  

 • Mẫu báo cáo kết quả rèn luyện (18/04/2017)
 • Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, thông tư16/2015-BGDĐT (18/04/2017)
 • Quy chế 36- Đào tạo hệ ĐH vừa học vừa làm (18/04/2017)
 •  

 • Đại sứ quán Úc có thông báo về học bổng Endeavour của Úc năm 2018 (04/05/2017)
 • Nhà máy thủy điện Yên Sơn - Tuyên Quang tuyển Kỹ sư vận hành và Công nhân vận hành (04/05/2017)
 •  

 • Danh sách sinh viên được xét chế độ miễn giảm học phí kỳ I (2016-2017) (03/05/2017)
 • Danh sách sinh viên được xét Học bổng KKHT học phí kỳ I (2016-2017) (03/05/2017)
 • Vinh danh Trường Điện trong kỳ thi Olympic toán học năm 2017 (19/04/2017)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến