Đội ngũ giảng viên Bộ môn Điện Hạt nhân (21/12/2013)
 

1. TS Đỗ Thị Nguyệt Minh - Trưởng Bộ môn
Email : minhdtn@epu.edu.vn2. Thầy Kiều Tuấn Anh - Phó trưởng Bộ môn
Email: 


3. TS Hà Văn Thông
Email : hvthong48@gmail.com


4. PGS.TS Phùng Văn Duân 
Email : phungvanduan@gmail.com 5. TS Trần Đại Phúc 
Email : ramphai138@yahoo.fr


6. TS Đặng Đức Nhận
Email: dangducnhan50@gmail.com


7. ThS Trần Thị Nhàn 
Email : trannhan1983@gmail.com8. ThS Lê Khắc Lâm 
Email : lamlk@epu.edu.vn
Mobile : 0163-896-30-41


9. ThS Nguyễn Thị Bảo Mỹ
Email: ngtbaomy@gmail.com 

10. ThS. Đinh Văn Thìn 
Email: thindv@epu.edu.vn

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến