HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP NHÀ NƯỚC (24/06/2015)
 

HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP NHÀ NƯỚC

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ môn Điện Hạt nhân đã tổ chức buổi hội thảo khoa học lần thứ 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ FBNR.

Tham gia báo cáo tại buổi hội thảo có các thầy cô là chủ nhiệm các đề tài nhánh, ông Đoàn Vũ Trọng Anh- Phó Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, ông Võ Văn Thuận- Bộ Công thương và nhóm đại diện của Viện Cơ khí Việt Nam.

Các chủ nhiệm đề tài nhánh đã báo cáo các kết quả nghiên cứu giai đoạn 2 và cùng nhau trao đổi nhằm hoàn thiện hơn các kết quả đã đạt được.

          Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp với rất nhiều nội dung đã được hoàn thành tốt. Thông qua hội thảo lần này chúng ta càng nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước nói chung và các thầy cô thuộc Bộ môn Điện Hạt nhân nói riêng.

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến