Hội nghị Khoa học Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 11 (22/08/2015)
 
Hội nghị Khoa học Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 11
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 11 đã diễn ra từ ngày 04/08/2015 đến hết ngày 07/08/2015 tại Đà Nẵng. Hội nghị có tổng cộng 209 báo cáo được trình bày ( 143 oral và 66 poster) trong đó có 18 báo cáo được trình bày tại phiên toàn thể và 191 báo cáo trình bày tại 07 tiểu ban.
Tại hội nghị lần này, giảng viên Đinh Văn Thìn và Trần Thị Nhàn đã có bài báo cáo khoa học về lĩnh vực thủy nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân với tiêu đề "Three-dimentional analysis of the coolant flow characteristics in the VVER-1000 reactor’s fuel assemblies". Bài báo cáo thể hiện quá trình nghiên cứu của 02 giảng viên trẻ của bộ môn, bên cạnh việc đảm bảo giảng dạy thì các giảng viên vẫn miệt mài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng giảng dạy.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến