LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN TUẦN 28 (18/02/2017)
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN 

TUẦN 28 (20/02/2017-25/02/2017); NĂM HỌC 2016-2017GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

ĐỖ THỊ NGUYỆT MINH          LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

2

10,11,12

D9DHN

C1K504

 

4

10,11,12

D8DHN

C1A111


57,8,9D8DHNC1A111


6

10,11,12

D8DHN

C1A111

 HÀ VĂN THÔNG
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 6

 10,11,12

 D9DHN

 C1K504

PHÙNG VĂN DUÂNLÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I


5

1,2,3

D10DHN

C1K505

 

 

 

 

 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 4

7,8,9

D8DHN

C1A111

 

 5

 10,11,12

 D8DHN

 C1A111

 

 
 

 
TRẦN THỊ NHÀN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

ĐINH VĂN THÌN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

2

7,8,9

D9DHN

C1K504
6

7,8,9

D8DHN

C1A111

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến