LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN TUẦN 19 (09/12/2017)
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN 

TUẦN 19 (11/12/2017-16/12/2017); NĂM HỌC 2017-2018GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

ĐỖ THỊ NGUYỆT MINH          LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

  HÀ VĂN THÔNG
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

PHÙNG VĂN DUÂN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 
 

 
 TRẦN THỊ NHÀN

 ĐI HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN

 

 

 
ĐINH VĂN THÌNLÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I


2,3,4,5,6


D10DHN

C1K101

 
5

1,2,3

D9DHN

C1A209

 

6

7,8,9

D9DHN

C1K505


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến