LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN TUẦN 20 (17/12/2017)
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN 

TUẦN 20 (18/12/2017-23/12/2017); NĂM HỌC 2017-2018GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

ĐỖ THỊ NGUYỆT MINH          LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

  HÀ VĂN THÔNG
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

PHÙNG VĂN DUÂN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 
 

 
 TRẦN THỊ NHÀN

 ĐI HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN

 

 

 
ĐINH VĂN THÌNLÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I


 
 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến