LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN TUẦN 24 (13/01/2018)
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN HẠT NHÂN 

TUẦN 24 (15/01/2018-20/01/2018); NĂM HỌC 2017-2018GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

ĐỖ THỊ NGUYỆT MINH          LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

5

10,11,12

D9DHN

C1AB301

 

6

7,8,9

D9DHN

C1K402 HÀ VĂN THÔNG
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

31,2,3D10DHNC1A107

PHÙNG VĂN DUÂN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 2

 7,8,9

 D11DHN

 C1A406

ĐẶNG ĐỨC NHẬN
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 2

10,11,12

D9DHN

C1AB301

 

 5

7,8,9

D9DHN

C1AB301

 TRẦN THỊ NHÀN

 ĐI HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN

 

 

 
ĐINH VĂN THÌNLÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I


2

1,2,3

D10DHNC1A406

 

2

7,8,9

D9DHN

C1AB301
6

10,11,12

D9DHN

C1K402

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến