Hiện tại ở Việt Nam, các cơ quan liên quan đến việc lựa chọn công nghê thích ứng cho nhà máy điện hạt nhân (NMDHN) Ninh Thuận 2, đang băn khoăn đối với những ưu điểm và khuyết điểm giữa 2 thiết kế «Cải tiến chủ động» và «Cách mạng hoàn toàn thụ động» mà Chính phủ Nhật Bản sẽ chào cho EVN. Bài này sẽ nêu lên vài chi tiết kỹ thuât và hiện tượng liên quan đến nguyên nhân và tỷ lệ sai hỏng của 2 thiết kế nêu trên.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến