• Lịch tuần 35 - Khoa Công nghệ Năng lượng (05/04/2018)
 • Lịch tuần 33 - Khoa Công nghệ Năng lượng (20/03/2018)
 • Lịch tuần 31 - Khoa Công nghệ Năng lượng (09/03/2018)
 •  

 • Danh mục thiết bị chính trong các phòng thí nghiệm Khoa CNNL (18/05/2018)
 • Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng (10/05/2018)
 • Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường (10/05/2018)
 •  

 • THỰC TẬP THỰC TẾ LỚP D9 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (16/05/2018)
 • Số dự án năng lượng tái tạo tăng nhanh (14/05/2018)
 • Đắk Nông xây nhà máy điện mặt trời hơn 1.100 tỷ đồng (14/05/2018)
 •  

 • Chương trình đào tạo cao học ngành Kỹ thuật năng lượng (11/05/2018)
 • Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt (03/04/2018)
 • Hội thảo mở rộng về mở ngành Tiến sỹ Kỹ thuật Năng lượng (03/04/2018)
 •  

 • Danh sách các bài báo công bố của giảng viên Khoa CNNL (14/05/2018)
 • Lĩnh vực nghiên cứu của Khoa Công nghệ Năng lượng (11/05/2018)
 • Giới thiệu một số vấn đề về sử dụng vật liệu tiên tiến trong sản xuất pin mặt trời (30/11/2017)
 •  

 • LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC (MOU) GIỮA KHOA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PERSO (18/05/2018)
 • Đoàn giảng viên Đại học Yamanashi, Nhật Bản đến thăm Khoa CN Năng lượng (29/05/2017)
 • Hội thảo Năng lượng sạch Việt Nam - Úc (27/12/2016)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến