Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018). Cụ thể như sau:

Chi Tiết

 • Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 (29/03/2018)
 • Những quy định mới tác động lớn đến nghề kế toán từ năm 2018 (15/01/2018)
 • Thẻ BHYT 2018: Những điểm mới cần biết (15/01/2018)
 •  

 • Lịch tuần 33 năm học 2017-2018 (29/03/2018)
 • Lịch tuần 32 năm học 2017-2018 (29/03/2018)
 • Lịch tuần 31 năm học 2017-2018 (29/03/2018)
 •  

 • Quy định về đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (15/05/2017)
 • Gói thầu để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả (20/03/2017)
 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng từ 01/3/2017 (01/03/2017)
 •  

  Đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 đại diện Đoàn chủ tịch khai mạc đại hội

  Chi Tiết

 • Đại hội công đoàn Phòng KHTC nhiệm kỳ 2017-2022 (04/07/2017)
 • Chúc mừng năm mới 2014 (07/01/2014)
 • Phòng KHTC vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba (07/11/2013)
 •  
  Tin mới
  Học phí
  Đăng ký môn học trực tuyến