Xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật bản như một nền tảng để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. 5S tạo ra một môi trường sạch sẽ, tiện lợi và giúp cho tổ chức/doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đem lại niềm tin cho khách hàng.

Chi Tiết

 • Ngày hội sách EPU 2018 - Đọc sách mỗi ngày (21/03/2018)
 • Tập huấn về Nghiên cứu & Công bố quốc tế (10/10/2017)
 • Giới thiệu Trung tâm Học liệu (05/10/2017)
 •  

  Trường Đại học Điện lực có Thư viện số, liên kết với thư viện số của hơn 90 trường đại học, cao đẳng khác. Bạn đọc có thể tải các tài liệu của thư viện này trong phòng máy tính của thư viện điện tử (tầng 2 nhà D). Mỗi lớp có một tài khoản dùng chung. Mời lớp trưởng các lớp đến tầng hai thư viện nhận tài khoản+mật khẩu cho lớp của mình.

  Đường link Trang web: http://epu.tailieu.vn/
  Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Quốc Hùng
  Email: hungnq@epu.edu.vn,
  điện thoại bàn: 024.22185622

  Trân trọng thông báo!
  GĐ TRUNG TÂM HỌC LIỆU

  Chi Tiết

 • Giới thiệu về Libol 60 (28/08/2017)
 • Truy cập các thư viện (20/08/2016)
 • Sách điện tử ScienceDirect tại EPU (16/08/2016)
 •  

 • Lịch Tuần 43 Năm Học 2017 - 2018 (28/05/2018)
 • Lịch Tuần 42 Năm Học 2017 - 2018 (21/05/2018)
 • Lịch Tuần 41 Năm Học 2017 - 2018 (14/05/2018)
 •  

  Trong không khí của ngày 20/11/2017, các cán bộ, giảng viên trường Đại học Điện lực đã nhiệt tình tham gia các giả thể thao được tổ chức giữa các phòng ban và các khoa chuyên môn của trường. Trung tâm học liệu tham gia giải cầu lông đơn nam và kéo co. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động này.

  Chi Tiết

 • Thủ thư trong ngày 8/3 (06/03/2017)
 • Hội diễn văn nghệ CBVC chào mừng 50 năm truyền thống nhà trường (09/11/2016)
 • Đà Nẵng - Hội An - Lăng Cô - Hè 2016 (18/07/2016)
 •  

 • Sách Quản lý Năng lượng và Công nghệ Năng lượng (28/01/2018)
 • THÔNG BÁO SỬA CHỮA THƯ VIỆN (08/01/2018)
 • Yêu cầu về học liệu 2018 (25/12/2017)
 •  

  Một số bài báo mới nhất, được công bố tại các hội thảo, tạp chí khoa học - công nghệ quốc tế trong ba năm gần đây:


         2017

  1. Dao Nam Anh, Image Saliency in Geometric Aesthetic Aspect, Information Systems Design and IntelligentApplications, Advances in Intelligent Systems and Computing 672. Springer, Singapore, ISSN 2194-5357,  pp 495-505, 2018.
   ISSN 2194-5365 (electronic), ISBN 978-981-10-7511-7 ISBN 978-981-10-7512-4 (eBook) doi: 978-981-10-7512-4_49, old name: Advances in Intelligent and Soft ComputingScopus index, impact factor, pptx.
  2. Dao Nam Anh, Sparse Nonlocal Texture Mean for Allocation of Irregularity in Images of Brain, Information Systems Design and Intelligent Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing 672, Springer, Singapore, ISSN 2194-5357,  pp 618-628, 2018.
   ISSN 2194-5365 (electronic), ISBN 978-981-10-7511-7 ISBN 978-981-10-7512-4 (eBook), doi: 978-981-10-7512-4_61, old name: Advances in Intelligent and Soft ComputingScopus index, impact factor, pptx.

  Chi Tiết

 • Một số đề tài khoa học công nghệ (11/12/2017)
 • Một số bài báo trong nước (05/06/2013)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến