lich tuần 11 (Từ 16/10/2017 đến22/10/2017) (16/10/2017)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

        Tuần thứ 11 (Từ 16/10/2017 đến22/10/2017)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

 

 

 

 

 16/10

8h30

1 tiếng

P ĐT

-

-

Giao ban phòng

Ô Hiền

PĐT

 

 

9h00

 

PĐT

 

 

Rà soát hs CĐ c13. Khóa cũ

B dung

B lan

 

Thứ 3

8h00

 

PĐT

 

 

Ktra hs TN của sv D8

B dung

Thoa

 

17/10

8h30

 

PĐT

 

 

Kiểm tra điểm C13

Ô T Anh

Lan

 

 

13h30

 

PHA

 

 

Họp BCH Đảng ủy

HT

T Anh

 

Thứ 4

8h

 

PHA

 

 

 Họp đánh giá KQLĐ t9

HT

T Anh,

 

18/10

8h30

 

PHA

 

 

Họp ban biên tập Web

HT

T Anh

 

 

14h 

 

PHA

 

 

Triển khai hiệu chỉnh chương trình ĐH

HT

B. Dung

 

Thứ 5

8h

 

PHA

 

 

 

HT

T Anh

 

19/10

9h

 

P.đt

 

 

Ktra nhập điểm các hệ

Ô Hiền

Thoa , lan

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

XD đề án TTGDQP

Ô Hiền

Chiến

 

20/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN, bảng điểm cho SV

 

 

 

20/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

 

 

 

 

 

 

 

21/10/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

22/10/17

8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến