lich tuần 12 (Từ 23/10/2017 đến29/10/2017) (23/10/2017)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

        Tuần thứ 12 (Từ 23/10/2017 đến29/10/2017)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

 

 

 

 

 23/10

8h30

1 tiếng

P ĐT

-

-

Giao ban phòng

Ô Hiền

PĐT

 

 

9h00

 

PĐT

 

 

Rà soát hs CĐ c13. Khóa cũ

B dung

B lan

 

Thứ 3

8h00

 

PĐT

 

 

Ktra hs TN của sv ĐHLT

B dung

Thoa

 

24/10

8h30

 

PĐT

 

 

Kiểm tra điểm C13,ĐHLT

Ô T Anh

Lan

 

 

13h30

 

PHA

 

 

 

HT

T Anh

 

Thứ 4

8h

 

PHA

 

 

 Phát bằng cho D8 khối KT

HT

ĐT, CTHS

 

25/10

8h30

 

PHA

 

 

 

HT

T Anh

 

 

14h 

 

PHA

 

 

Triển khai hiệu chỉnh chương trình ĐH

HT

B. Dung

 

Thứ 5

8h

 

PHA

 

 

 Họp ban biên tập Web

HT

T Anh

 

26/10

9h

 

P.đt

 

 

Ktra nhập điểm các hệ

Ô Hiền

Thoa , lan

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

Kiểm tra CSVC thành lập TTGDQP

Ô Hiền

T Anh

 

27/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN, bảng điểm cho SV

 

 

 

27/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

 

 

 

 

 

 

 

28/10/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

29/10/17

8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến