lich tuần 14 (Từ 06/11/2017 đến12/11/2017) (06/11/2017)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

        Tuần thứ 14 (Từ 06/11/2017 đến12/11/2017)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

 

 

 

 

 06/11

8h30

1 tiếng

P ĐT

-

-

Giao ban phòng

Ô Hiền

PĐT

 

 

9h00

 

PĐT

 

 

Rà soát hs CĐ c13. Khóa cũ

Ô Hải

P Dung

 

Thứ 3

8h00

 

PĐT

 

 

Ktra hs TN của sv ĐHLT

B dung

Thoa

 

07/11

8h30

 

PĐT

 

 

Triển khai hiệu chỉnh chương trình ĐH

HT

P Dung

Triển khai hiệu chỉnh chương trình ĐH

 

15h00

 

PHA

 

 

Họp ban biên tập Web

HT

T Anh

 

Thứ 4

8h

 

PĐT

 

 

 Triển khai 5s

T Anh

PĐT

 

08/11

8h30

 

PĐT

 

 

Kiểm tra đề án TTGD QP

Ô Hiền

T Anh

 

 

14h 

 

PHA

 

 

 

HT

B. Dung

 

Thứ 5

8h

 

PĐT

 

 

 Họp tổ 5S

T Anh

B Hồng

 

09/11

9h

 

P.đt

 

 

Ktra nhập điểm các hệ

Ô Hiền

Thoa , lan

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

Kiểm tra CSVC thành lập TTGDQP

Ô Hiền

T Anh

 

10/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN, bảng điểm cho SV

 

 

 

10/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

 

 

 

 

 

 

 

11/11/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

12/11/17

8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến