lich tuần 17 (Từ 27/11/2017 đến03/12/2017) (27/11/2017)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

      Tuần thứ 17 (Từ 27/11/2017 đến26/11/2017)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

 

 

 

 

 27/11

8h30

 

 

-

BGD

Giao ban phòng

Ô Hiền

 

 

 

9h00

 

PĐT

 

 

Kiểm tra bằng CĐ c13. Khóa cũ

Ô Vinh(PC)

Ô Chiến

 

Thứ 3

8h00

 

PĐT

 

 

Ktra hs TN của sv ĐHLT

B dung

Thoa

 

28/11

8h30

 

PĐT

 

 

Họp thư ký ban chấm TSLT

Ô Hiền

T Anh

 

 

15h00

 

PHA

 

 

 

HT

T Anh

 

Thứ 4

8h

 

PĐT

 

 

CT đào tạo

Ô hiền

P dung

 

29/11

8h30

 

PĐT

 

 

Họp chi bộ ĐT- CTHSSV

Ô T Anh

 đảng viên chi bộ

 

 

14h 

 

PHA

 

 

 

HT

B. Dung

 

Thứ 5

8h

 

PĐT

 

 

 Họp tổ 5S

T Anh

B Hồng

 

30/11

9h

 

P.đt

 

 

Ktra nhập điểm các hệ

Ô Hiền

Thoa , lan

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

Kiểm tra CSVC thành lập TTGDQP

Ô Hiền

T Anh

 

01/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN, bảng điểm cho SV

 

 

 

01/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

CS1

 

 

Thi tuyển sinh liên thông

 Ô Hiền

 B hồng

 

02/12/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

03/12/17

8h 

 

 

 

 

 Thi tuyển sinh liên thông

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến