DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN NĂM 2011 CỦA TRƯỜNG ĐHĐL (07/08/2011)
 

 

STT

Ngành

Điểm chuẩn 2010

Dự kiến Điểm chuẩn 2011

NV1

NV2

1

Hệ thống điện

17.0

20.0

17

2

Nhiệt

15.5

16.5

15.5

3

Điện Công nghiệp và Dân dụng

15.5

18.0

16.0

4

Điện hạt nhân

15.5

16.0

15.5

5

Điện lạnh

 

 

15.5

6

Quản lý năng lượng

16.0

19.5

16.0

7

Công nghệ thông tin

15.5

Không

15.5

8

Công nghệ tự động

15.5

Không

15.5

9

Điện tử viễn thông

15.5

17.5

15.5

10

Kỹ thuật điện tử

 

 

15.5

11

Điện tử y sinh

 

 

15.5

12

Công nghệ cơ khí

15.5

16.0

15.5

13

Cơ điện tử

15.5

18.0

15.5

14

Quản trị kinh doanh A

15.5

18.0

15.5

 

Quản trị kinh doanh D

 

 

15.5

15

Tài chính ngân hàng A

16.0

20.0

16.0

 

Tài chính ngân hàng D

 

 

16.0

16

Kế toán A

16.0

Không

16.0

 

Kế toán D

 

 

16.0

 

Hệ Cao đẳng

10.0

 

Điểm sàn của Bộ GD

Thủ khoa của trường thi ngành Hệ thống điện: Trần Tuấn Hoàng, SBD  DDLA 3721 Tổng điểm 27.5. Trong đó Toán 8.5, Vật lý 9.0, Hóa học 8.75. KV2NT: 1.0. Quê quán: Kim Sơn, Ninh Bình.

Thủ khoa ngành Điện hạt nhân: Nguyễn Đức Nhân, SBD  DDLA 6561   Tổng điểm 26.5. Trong đó Toán 8.5, Vật lý 9.0, Hóa học 7.25. KV1: 1.5. Quê quán: Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

Dự kiến dành khoảng 200 chỉ tiêu NV2 cho hệ Đại học.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến