Tổng truy cập:146640
 Đang Online18
Danh sách trích ngang BCH Đoàn trường ĐH Điện Lực (Khóa XXIV - Nhiệm kỳ 2015 - 2017) (19/03/2017)
 
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
1 Đặng Thành Chung LCĐ Cơ quan Bí thư ĐT
2 Trần Thanh Hoài LCĐ Cơ quan Phó BT ĐT
3 Chu Văn Tuấn LCĐ Cơ quan Phó BT ĐT
4 Nguyễn Quỳnh Anh LCĐ Khoa CNTT UVBCH ĐT
5 Nguyễn Vân Anh LCĐ Cơ quan UVBTV ĐT
6 Đỗ Hữu Chế LCĐ Khoa QLNL UVBCH ĐT
7 Trần Nam Dương LCĐ Cơ quan UVBCH ĐT
8 Phạm Mạnh Hải LCĐ Khoa KTĐ UVBCH ĐT
9 Nguyễn Lê Hoa Đ8QTDLKS UVBCH ĐT
10 Chu Văn Lai Đ9H3 UVBCH ĐT
11 Phạm Nhất Linh LCĐ Cơ quan UVBCH ĐT
12 Phạm Thị Diệu Lĩnh LCĐ Cơ quan UVBTV ĐT
13 Khuất Quang Mạnh Đ9H1 UVBCH ĐT
14 Đường Thảo My Đ8TCNH UVBCH ĐT
15 Phan Xuân Quang Đ8Nhiệt UVBCH ĐT
16 Đinh Thị Minh Tâm LCĐ Khoa QTKD UVBTV ĐT
17 Đàm Thận Thế LCĐ Cơ quan UVBCH ĐT
18 Phạm Hải Trình LCĐ Khoa CNCK UVBCH ĐT
19 Ngô Trọng Tuấn LCĐ Khoa QTKD UVBTV ĐT
20 Chu Văn Tuấn Đ8CNTĐ UVBCH ĐT
21 Nguyễn Thị Cẩm Vân Đ8QTKD2 UVBCH ĐT

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến