Tổng truy cập:147059
 Đang Online2
Danh sách bí thư Liên chi đoàn (Năm học 2016-2017) (19/03/2017)
 
DS BÍ THƯ CÁC LIÊN CHI ĐOÀN
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Trung Hạnh LCĐ QTKD Bí thư LCĐ  
2 Nguyễn Thị Thu Hà LCĐ CLC & HTQT Bí thư LCĐ  
3 Lê Quốc Dũng LCĐ CNTĐ Bí thư LCĐ  
4 Phạm Mạnh Hải LCĐ KTĐ Bí thư LCĐ  
5 Đỗ Hữu Chế LCĐ QLNL Bí thư LCĐ  
6 Nguyễn Quỳnh Anh LCĐ CNTT Bí thư LCĐ  
7 Phạm Hải Trình LCĐ CNCK Bí thư LCĐ  
8 Trần Trọng Thắng LCĐ ĐTVT Bí thư LCĐ  
9 Hà Huy Thắng LCĐ CNNL Bí thư LCĐ  
10 Trần Thị Nhàn LCĐ BM ĐHN Bí thư LCĐ  
11 Phạm Nhất Linh LCĐ Cơ quan Bí thư LCĐ  

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến