Khai giảng lớp đào tạo nâng cao sử dụng chương trình Smart_Simulator (21/10/2014)
 
Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2014, tại trường Đại học Điện lực đã diễn ra lễ khai giảng lớp đào tạo nâng cao sử dụng chương trình Smart_Simulator để tính toán mô phỏng lưới điện trung áp các Công ty Điện lực trong Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.
Khóa đào tạo gồm 02 lớp với đối tượng là các kỹ sư phòng Điều độ và phòng kỹ thuật của các công ty Điện lực.
Phần mềm Smart_Simulator kết hợp thuật toán Gauss-Seidel với thuật toán Newton-Rapson. Qúa trình mô phỏng trạng thái xác lập HTĐ được khởi động bằng thuật toán lặp Gauss-Seidel nhằm tìm kiếm tập nghiệm ban đầu khr thi tốt nhất (theo nghĩa tập nghiệm đang tiến dần về hội tụ). Sau một số bước lặp nhất định, mô phỏng tự đông chuyển tiếp qua thuật toán Newton-Rapson. Kết quả là quá trình mô phỏng được tăng tốc, đảm bảo tốc độ thành công.
- Chương trình mô phỏng được thực hiện trong môi trường VBA & Excel vì thế giao diện Inut & Output rất đơn giản, rõ ràng và thân thiện.
- Một thuật toán tìm vectơ gradient của hàm tổn thất công suất lưới truyền tải nhàm xác định vị trí, dung lượng TBB đạt hiệu quả.
- Một phương pháp luận hợp lý về đánh giá tổn thất điện năng hàng tháng dựa trên biểu đồ công suất tháng (24 giờ x 30 ngày).
- Nguyên tắc vận hành tối ưu máy biến áp.
- Tính dòng điện ngắn mạch lưới điện phân phối (35; 22; 10; 6 kV)

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến