Tổng kết Công tác đào tạo ngắn hạn năm 2016 (26/01/2017)
 

        Năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Công thương, Đảng Uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trung tâm đào tạo thường xuyên đã hoàn thành tốt công tác đào tạo ngắn hạn. Có được kết quả trên là sự quyết tâm nỗ lực của lãnh đạo trung tâm và tập thể cán bộ, chuyên viên trong trung tâm.Sự quan tâm phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành, đặc biệt là các đơn vị khách hàng truyền thống như Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Truyền tải 1,...

Năm 2017, Trung tâm đào tạo thường xuyên sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo bồi dưỡng các lớp ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Duy trì, củng cố và phát huy hơn nữa mối quan hệ đã có với những khách hàng truyền thống như Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty lưới điện Cao thế Miền Bắc, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại, Công ty Nhiệt điện Uông Bí,…Đa dạng hóa hình thức đào tạo các lớp ngắn hạn, tích cực mở rộng thị trường, nhất là các điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Phấn đấu duy trì số lượng học viên các lớp bồi dưỡng ngắn hạn năm 2017 là 3000 lượt người.

                     Bảng số liệu thống kê công tác đào tạo ngắn hạn năm 2016

Stt

Tên lớp

Đơn vị phối hợp

Số lượng

1

Quản trị doanh nghiệp cấp 4

Tổng Công ty ĐL MB

491

2

Bồi huấn cấp CN vận hành chức danh điều độ viên, kỹ sư phương thức

Tổng Công ty ĐL MB

294

3

Bồi huấn công tác thiết kế các dự án điện đến 110kV

Tổng Công ty ĐL MB

133

4

Bồi huấn cấp chứng nhận vận hành trạm biến áp 110kv-220kv

Tổng Công ty ĐL MB

1174

5

Công tác thi đua khen thưởng

Tổng Công ty ĐL MB

173

6

Bồi dưỡng thi chuyên viên chính

Tổng Công ty ĐL MB

149

7

Đào tạo cán bộ quản lý cấp cao

Tổng Công ty ĐL MB

16

8

Bồi huấn cấp chứng nhận quản lý đường dây 220kV-500kV

Công ty truyền tải điện 1

73

9

Tư vấn giám sát và đấu thầu qua mạng

Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc

159

10

Đào tạo trưởng kíp trung tâm điều khiển xa

Tổng Công ty ĐL MB

40

11

Thi chuyên viên chính và chuyển bậc kỹ sư

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

174

 

TỔNG SỐ


2876


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến