• Thư ngỏ từ Trưởng khoa Điện tử Viễn thông (30/03/2016)
 • Định hướng phát triển khoa Điện tử Viễn thông (29/03/2016)
 • Cán bộ, giảng viên khoa Điện tử Viễn thông (29/03/2016)
 •  

 • Ngành điện tử - viễn thông và CNTT trong cách mạng 4.0 (21/07/2017)
 • Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (07/06/2017)
 • Tuyển sinh Đại học Chất lượng cao chuyên ngành Điện tử - Viễn thông (18/03/2016)
 •  

 • Bảo vệ luận văn thạc sỹ Kỹ thuật điện tử - CH4 (20/08/2017)
 • Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (03/08/2017)
 • Thông tin về chuyên ngành Thiết bị điện tử Y tế (05/07/2017)
 •  

 • Hiểu về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (11/06/2017)
 • Học tăng cường -Reinforcement Learning - là gì? (06/06/2017)
 • Ứng dụng Microsoft (MS) Azure trong IoT (03/05/2017)
 •  

  Khoa Điện tử - Viễn thông xin thông báo Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa D8

  Chi Tiết

 • Lịch thi thực hành D8 ĐTVT1,2 (12/12/2017)
 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2017 & 2018 – CÔNG TY DOLPHIN TECHNOLOGY VIETNAM CENTER (08/12/2017)
 • Những websites hữu ích cho ngành Điện tử - Viễn thông (28/11/2017)
 •  

  Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, ước tăng 9,34% so với năm 2016 và cao hơn so với mức tăng trưởng GDP cả nước năm 2016 là 6,75%.

  Chi Tiết

 • Lịch làm việc và GD tuần 26 (29/01/2018)
 • Học tập quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XII (23/01/2018)
 • Lịch làm việc và GD tuần 25 (22/01/2018)
 •  

   
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến