• Thư ngỏ từ Trưởng khoa Điện tử Viễn thông (30/03/2016)
 • Định hướng phát triển khoa Điện tử Viễn thông (29/03/2016)
 • Cán bộ, giảng viên khoa Điện tử Viễn thông (29/03/2016)
 •  

 • Ngành điện tử - viễn thông và CNTT trong cách mạng 4.0 (21/07/2017)
 • Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (07/06/2017)
 • Tuyển sinh Đại học Chất lượng cao chuyên ngành Điện tử - Viễn thông (18/03/2016)
 •  

 • Bảo vệ luận văn thạc sỹ Kỹ thuật điện tử - CH4 (20/08/2017)
 • Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (03/08/2017)
 • Thông tin về chuyên ngành Thiết bị điện tử Y tế (05/07/2017)
 •  

 • Hiểu về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (11/06/2017)
 • Học tăng cường -Reinforcement Learning - là gì? (06/06/2017)
 • Ứng dụng Microsoft (MS) Azure trong IoT (03/05/2017)
 •  

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2017 & 2018 – CÔNG TY DOLPHIN TECHNOLOGY VIETNAM CENTER (08/12/2017)
 • Những websites hữu ích cho ngành Điện tử - Viễn thông (28/11/2017)
 • Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp 11/2017 (17/11/2017)
 •  

 • Nghề gì “hot” nhất trong kỷ nguyên 4.0? (05/12/2017)
 • Lịch làm việc và GD tuần 18 (05/12/2017)
 • Lịch làm việc và GD tuần 17 (27/11/2017)
 •  

   
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến