Tuyển sinh đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông năm 2016 (15/03/2016)
 
1.Phương thức tuyển sinh hệ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016

Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường Đại học tổ chức, theo tổ hợp từng khối thi A00, A01, D07, D01 và theo từng chuyên ngành đào tạo (có tính cả điểm ưu tiên).

Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo Khối thi (ĐTTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Khối A01: Toán, Vật lý, Anh văn

Khối D07: Toán, Hóa học, Anh văn

Khối D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn

     Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016 (Đối tượng ưu tiên và Khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Điểm thi THPT năm 2016 phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

     Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) đạt các yêu cầu nói trên theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng chuyên ngành đào tạo.

Tiêu chí phụ: Nếu có nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển mà ở mức điểm xét tuyển này làm cho số thí sinh trúng tuyển vượt hơn 5% so với chỉ tiêu của chuyên ngành thì sẽ sử dụng thêm tiêu chí phụ khi xét tuyển: Ưu tiên điểm thi môn Toán.

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

 

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành:

D510302

A00, A01, D07

 

5.1.1

Điện tử viễn thông

 

 

80

5.1.2

Điện tử viễn thông chất lượng cao

 

 

40

5.2

Kỹ thuật điện tử

 

 

40

5.3

Thiết bị Điện tử y tế

 

 

40

2. Phương thức đăng kí của thí sinh

   Thí sinh đăng xét tuyển vào trường bằng một trong 3 phương thức: Đăng ký thông qua trang Web của trường Đại học Điện lực (www.tuyensinh.epu.edu.vn); Nộp Hồ sơ trực tiếp tại trường; Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

2.1. Thủ tục và thời gian đăng ký

   Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi THPT Quốc gia. Thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   Thí sinh có thể thực hiện theo các phương thức sau:

  + Đăng ký thông qua trang Web tuyển sinh của trường Đại học Điện lực (www.tuyensinh.epu.edu.vn).

  + Nộp Hồ sơ bản giấy trực tiếp tại trường.

  + Gửi Hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện.

2.2. Nguyên tắc xét tuyển

2.2.1. Nguyên tắc chung

- Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ các ban giúp việc của Hội đồng tuyển sinh tiến hành tổng hợp Hồ sơ đăng ký xét tuyển..

- Họp HĐTS Trường quyết định mức điểm trúng tuyển đối với từng chuyên ngành đào tạo.

      - Công bố mức điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển theo từng chuyên ngành trên Website của trường và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

- Thí sinh nhập học theo thời gian cụ thể trên giấy báo trúng tuyển của trường.

2.2.2. Tuyển sinh NV1

Thực hiện theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả xét tuyển NV1 được trường ĐHĐL công bố trên Website của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển NV1 trực tiếp tại trường ĐHĐL, hoặc nhận qua đường Bưu điện. Bản sao giấy báo trúng tuyển đồng thời được gửi đến thí sinh qua trang Web tuyển sinh của trường ĐHĐL (www.tuyensinh.epu.edu.vn) và qua địa chỉ E.mail của thí sinh.

Thời gian nhập học NV1 dự kiến từ 15/8/2016 đến 30/8/2016.

2.2.3. Tuyển sinh NV2

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh NV1, HĐTS sẽ quyết định việc tiếp tục hay không tiếp tục tuyển sinh các NV sau. Tuyển sinh NV sau (nếu có tổ chức) theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2.4. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh hoặc theo hướng dẫn trên trang Web tuyển sinh của trường (www.tuyensinh.epu.edu.vn) nếu thực hiện đăng ký thông qua trang Web, hoặc qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường tương ứng với các cách đăng ký xét tuyển

3. Tuyển thẳng

Trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng năm 2016, trường ĐHĐL sẽ có các thông báo riêng về việc tuyến thẳng các thí sinh đạt danh hiệu trong các kỳ thi học sinh giỏi, các thí sinh đã học dự bị trong các trường dự bị đại học.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến