Thư ngỏ từ Trưởng khoa Điện tử Viễn thông (30/03/2016)
 

Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Điện lực được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHĐL-TCHC ngày 10 tháng 07 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, với nhiệm vụ là Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.

Với sự sáng tạo và đổi mới không ngừng, Khoa Điện tử - Viễn thông đã trở thành một địa chỉ đào tạo đại học, sau đại học có uy tín. Hằng năm, Khoa đã cung cấp cho xã hội hàng trăm Kỹ sư, cử nhân, Thạc sĩ có trình độ cao, có kỹ năng làm việc khoa học, có khả năng thích ứng tốt với yêu cầu của thị trường lao động, được các cơ quan, doanh nghiệp và người sử dụng lao động đánh giá cao.

Hiện nay Khoa đang đào tạo Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông, với các chuyên ngành: Điện tử Viễn thông, Điện tử Viễn thông chất lượng cao, Kỹ thuật Điện tử và Thiết bị điện tử y tế; Cao đẳng chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.

Với mục tiêu gắn kết chặt chẽ giữa Đào tạo với Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, trong những năm qua cán bộ, giảng viên của Khoa đã chủ trì hàng chục đề tài NCKH các cấp, có nhiều công trình khoa học đăng trên các Tạp chí, Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế, các sản phẩm nghiên cứu vừa có tính khoa học, vừa gắn với nhu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Với sự nỗ lực phấn đấu liên tục, Khoa Điện tử - Viễn thông đã đạt được một số thành tựu nổi bật: Năm 2010 đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), năm học 2011-2012 được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng Khen, năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều cá nhân của Khoa đã được tặng Bằng Khen của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp.

Trong những năm qua, Khoa ĐTVT đã có những bước phát triển vượt bậc, đến nay toàn bộ giảng viên của Khoa có trình độ sau đại học, trong đó có trên 40% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, có thể đảm đương tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên phấn đấu xây dựng Khoa ĐTVT trở thành đơn vị mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học, bám sát yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của Trường Đại học Điện lực.

 

TS. Nguyễn Lê Cường

Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến