Thông báo Seminar khoa học (22/07/2016)
 

Mời các đồng chí quan tâm tham dự Seminar khoa học của khoa Điện tử Viễn thông

Thời gian: 09h30, thứ 7, ngày 23 tháng 7 năm 2016

Địa điểm: Văn phòng khoa Điện tử Viễn thông

Nội dung: Các phương pháp điều khiển độ lợi tự động trên SDR

Người trình bày: ThS. Phạm Xuân Thắng


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến