Thông báo Seminar khoa học 10/2016 (30/09/2016)
 
Kính mời các đồng chí tham dự Seminar khoa học 10/2016
sales_presentation.jpg
Thời gian 9h30 thứ 7 ngày 1/10/2016
Địa điểm: Văn phòng khoa Điện tử Viễn thông - M305
Nội dung: Lấy mẫu nén tín hiệu - lĩnh vực Xử lý tín hiệu số
Kính mời các đồng chí tham gia và chuẩn bị nội dung trao đổi.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến