Danh sách sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp D7-DTVT (12/01/2017)
 
Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên D7-DTVT sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 13-1-2017.
Toàn bộ sinh viên có mặt 7h30 tại phòng K204 để khai mạc Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp D7.
Danh sách thứ tự bảo vệ tại các hội đồng như sau

Hội đồng 1


Hội đồng 2


Hội đồng 3


Hội đồng 5


Hội đồng 6


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến