Ứng dụng Microsoft (MS) Azure trong IoT (03/05/2017)
 

IoT là viết tắt của cụm từ Internet of Things (Vạn vật kết nối)

Và IoT là một từ khóa mới được định nghĩa những năm gần đây, hiện đang là một trong những công nghệ được đưa ra để thảo luận rất nhiều trang báo khoa học công nghệ hàng đầu. Hình 1 mô tả một số loại thiết bị cùng được kết nối vào hệ thống IoT. Để phục vụ mục đích phát triển các hệ thống này Microsoft cung cấp một nền tảng giúp chúng ta có thể xây dựng và phát triển một cách dễ dàng và thuận lợi.

Microsoft (MS) Azure là một nền tảng điện toán đám mây của Microsoft hỗ trợ xây dựng, triển khai, quản lý những ứng dụng và dịch vụ thông qua mạng toàn cầu

Giải pháp MS hướng đến là

      Dễ dàng để cung cấp, sử dụng và quản lý

      Thanh toán khi dùng và tùy theo quy mô

      Phạm vi toàn cầu, quy mô lớn

      Bảo mật và riêng tư

Ba phần của một giải pháp IoT: kết nối- quản lý, phân tích- chi tiết về quá trình hoạt động, trình diễn kinh doanh

BT-iot3.jpg

Hình 1: Mô hình kết nối IoT

 azure-iot-services.png

 

Hình 2: Phân lớp quản lý trong Microsoft Azure

slide_4.jpg

Hình 3: Kiến trúc mẫu của Microsoft Azure

Raheel-Retiwalla-Microsoft-Azure-Predix-5-iot-hub-diagram.jpg

Hình 4: Kiến trúc Azure IoT Hub

Azure – IoT Hub hỗ trợ:

      Thiết lập giao tiếp 2 chiều giữa thiết bị Iot với cloud và cloud tới thiết bị IoT.

      Cung cấp SDK hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và hệ điều hành phổ biến, với những chuẩn giao tiếp HTTP, Advanced Message Queuing Protocol (AMQP), and MQ Telemetry Transport (MQTT).

      Cơ chế xác thực trên từng thiết bị IoT

      Cơ chế quản lý tất cả các thiết bị IoT từ xa.

      Có thể tích hợp với Azure IoT Gateway SDK

Hiện tại IoT Hub hỗ trợ những chuẩn truyền nhận dữ liệu thông dụng như HTTPS, MQTT, AMQPS  nên nếu bạn dùng những chuẩn tự đặt ra thì cần thêm 1 Gateway trung gian (phía clients hoặc cloud) để chuyển đổi qua những chuẩn của IoT Hub. Nhằm hỗ trợ người dùng, MS cũng cho ra đời Azure IoT Gateway SDK, giúp giảm thời gian phát triển. Bạn có thể tham khảo tại đây: https://github.com/Azure/azure-iot-gateway-sdk

Stream analytics

Dịch vụ này hỗ trợ:

      Quản lý và giám sát thiết bị IoT từ xa theo thời gian thực

      Lọc và chuyển đổi dữ liệu đầu vào sử dụng ngôn ngữ tựa SQL

      Phân tích dữ liệu vào thời gian thực, đồng thời hỗ trợ cơ chế thông báo khi dữ liệu thỏa mãn điều kiện đã đặt ra.

      Khả năng scale dễ dàng với bất kỳ dung lượng nào của dữ liệu mà vẫn đảm bảo hiệu năng và thời gian thực.

Dữ liệu đầu ra có thể được xử lý tiếp qua dịch vụ khác như Machine Learning, MS PowerBI, …

azure-machine-learning-and-data-journeys-5-638.jpg

Hình 5: Azure Machine Learning

Machine Learning

Machine learning là một phương pháp phân tích dữ liệu mà sẽ tự động hóa việc xây dựng mô hình phân tích. Sử dụng các thuật toán lặp để học từ dữ liệu, machine learning cho phép máy tính tìm thấy những thông tin giá trị ẩn sâu mà không được lập trình một cách rõ ràng nơi để tìm.

Điểm nổi bật của Azure Machine Learning đó là để sử dụng bạn không cần phải viết một dòng code nào cả. Microsoft Azure đã tạo các khối kéo thả, bạn chỉ cần thiết kế mô hình rồi kéo thả nối các khối tương ứng.

Tại sao phải sử dụng Microsoft Azure?

      Không tốn chi phí mở rộng cũng như bảo trì, với Microsoft Azure, Microsoft sẽ lo phần đó. Công việc của ta là chọn cấu hình mong muốn và cấu hình nó.

      Microsoft Azure khá dễ cấu hình và sử dụng, thậm chí với dịch vụ Machine Learning bạn không cần viết 1 dòng code nào, chỉ cần kéo thả các khối cần thiết cho mô hình của bạn.

      Hiệu năng các phần mềm quản lý của Microsoft Azure được Microsoft tối ưu nên tốc độ nhanh.

      Bảo mật tốt. (X.509 certificate)

      Có backup server nên khi một server bị lỗi, hệ thống của bạn vẫn hoạt động bình thường.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến