Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (07/06/2017)
 
Khoa Điện tử - Viễn thông, ĐH Điện lực thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông năm 2017

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến