Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (03/08/2017)
 
Lớp Cao học CH4-KTĐT1 niên khoá 2015-2017, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử đã kết thúc thời gian viết Luận văn trong chương trình đào tạo Thạc sỹ

Lớp Cao học CH4-KTĐT1 niên khoá 2015-2017, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử đã kết thúc thời gian viết Luận văn trong chương trình đào tạo Thạc sỹ. Trường Đại học Điện lực sẽ long trọng tổ chức lễ bảo vệ cho các học viên lớp CH4-KTĐT1 với danh sách hội đồng gồm các nhà khoa học trong và ngoài trường. Vậy Khoa ĐTVT đề nghị các học viên chuẩn bị tốt nội dung báo cáo và có mặt đầy đủ để các Hội đồng bảo vệ đúng tiến độ. Khoa cũng thông báo mời các thầy, cô giáo và sinh viên các lớp tới tham dự buổi bảo vệ này. 

Thời gian bảo vệ: bắt đầu từ 7:30 am ngày 12/8/2017 (thứ 7).
Địa điểm bảo vệ: Phòng bảo vệ luận án (Khoa Sau Đại học - EPU)

Chúc các học viên Cao học CH4-KTĐT1 bảo vệ thành công luận văn của mình.

Trân trọng!

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến