Hội thảo Hiệu chỉnh chương trình đào tạo khoa ĐTVT 2017 (23/12/2017)
 

Ngày 7-12-2017, Khoa ĐTVT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về Hiệu chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Tới tham dự có đại diện phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của trường ĐH Điện lực, cùng với các giáo sư, chuyên gia từ Trung tâm KHCN Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự, đại diện các doanh nghiệp FPT Telecom, CMC Telecom, Viện nghiên cứu phát triển Vietel Smart.
20171207_140136.jpg
Sau khi nghe các báo cáo về những thay đổi trong chính sách của Nhà nước, trong sứ mệnh, chiến lược phát triển của ĐH Điện lực, cùng các biến động về kinh tế, xã hội, xu hướng phát triển khoa học công nghệ ..., các đại biểu cùng nhau phân tích, đánh giá các yếu tố để góp ý cho sự thay đổi cần có trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông.
Khoa ĐTVT tiếp nhận đóng góp từ các bên liên quan để thực hiện việc hiệu chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra, đảm bảo kiểm định của Bộ Giáo dục đào tạo và hướng tới chuẩn quốc tế ABET.

20171207_140401.jpg

20171207_165824.jpg


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến