Ngày hội Bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa D8 - ĐTVT (15/01/2018)
 
Trong ngày 6-1-2018, Khoa Điện tử - Viễn thông đã tổ chức buổi Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa D8 Theo phân công, Khoa có 6 hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp của sinh viên D8. Các thầy cô giáo làm việc rất tập trung, đưa ra những đánh giá sát thực và góp ý cho sự tiến bộ của từng sản phẩm đồ án. Khá nhiều đồ án của sinh viên D8 mang ý nghĩa thực tế và ứng dụng mang lại hứng thú, sôi nổi cho buổi làm việc, đồng thời tạo cảm hứng cho sinh viên các khóa sau. Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa D8-DTVT

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến