Giảng viên, sinh viên với chuyên môn mang tính rất kỹ thuật là Điện tử Viễn thông, ngày ngày lên lớp, làm việc với tín hiệu, máy móc, qui trình. Nhưng không vì thế mà tình yêu dành cho thể thao bị nguội đi, trái lại rất sôi nổi đúng như tuổi trẻ của các bạn.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến