Khoa ĐTVT thông báo lịch ôn tập, lịch thi, danh sách và đề cương ôn tập thi TH tốt nghiệp khóa Đ2, Đ4LT ĐTVT. Nhấn vào đây để download

Chi Tiết

Khoa ĐTVT thông báo Lịch Bảo vệ thực tập tốt nghiệp - Lớp D4LT DDTVT2 (Nam Định) lần 1 và Đ4LT ĐTVT1 ( học tại trường) lần 2 như sau:

Chi Tiết

Khoa thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng như sau:
Thời gian bắt đầu: 8h ngày 4/12/11
Địa điểm: Văn phòng Khoa ĐTVT
Trân trọng!

Chi Tiết

Thông báo về học bổng Thạc sỹ Đại học Thượng Hải và Chương trình tuyển sinh
Nhấn vào đây để xem chi tiết.

Chi Tiết

Khoa kính mời các Thầy Cô giáo trong Khoa ĐTVT đến dự buổi gặp gỡ với
sinh viên Khóa mới (Đ6 và C10) vào:
- Thời gian: 10h ngày 29/10/2011 (Sau khi chấm xong TTTN Lớp Đ4LT-ĐTVT).
- Địa điểm: Phòng K401.

Chi Tiết

Khoa thông báo về việc nộp Đề cương Đồ án tốt nghiệp cho SV Khóa
Đ2-ĐTVT như sau:

Chi Tiết

Lịch thực tập từ ngày 20/10/2011 đến 20/12/2011.
Ngày nộp Báo cáo TTTN: 20/12/2011.
Ngày Bảo vệ TTTN: 24/12/2011.

Chi Tiết

Khoa thông báo kế hoạch nộp và Bảo vệ TTTN Lớp Đ4LT-ĐTVT như sau:

Chi Tiết

Khoa thông báo kế hoạch nộp và Bảo vệ TTTN Lớp Đ4LT-ĐTVT như sau:

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến