Danh mục các bài báo công bố năm 2013:

 

  1. Anh Ngoc Le, et al., Fuzzy Multi-criteria decision making with genetic algorithm and technique for order preference by similarity to ideal solution, Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng, ISSN 1859-4557, 2013,
  2. Anh Ngoc Le, et al., Service-adaptive Functional Architecture in M2M Communications, Hội nghị quốc tế The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013).
  3. Stephen Fox and Tuan Do. From hype to realism: mechanism and context for an industrial implementation of Big Data. International Journal of Managing Projects in Business. Vol 6, No.4, 2013. 
  4. Đặng Trung Hiếu, Kiểm soát tắc nghẽn trong NGN sử dụng MPLS, Bài báo Tạp chí Điện và Đời sống, tháng 04 – 2013
  5. Nguyễn Thị Thủy, Impact parameters investigation of DNA immobilization process on DNA sensor response, International Journal of Nanotechnology, 2013.
  6. Nguyen Ngoc Lan, Ho Manh Cuong, Nguyen Van Duc, Vu Van Yem, Novel MIMO Antenna Using CRLH Structure, National conference on electronics and communications (Hội nghị quốc gia REV-KC01-2013).
  7. Vương Đức Hạnh, Nguyễn Lê Cường, Nguyễn Bình, Đánh giá hiệu quả của các mã khối Turbo xây dựng trên các mã Cyclic cục bộ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trang 98, tập 51-số 4A, năm 2013.
  8. Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Le Cuong, Design and implementation of a watermarking method using perceptually important sub-image", Proceeding of National Conference on Electronics and Communications REV-KC01, Vietnam National University Hanoi, p.66, 2013.
  9. Trần Vũ Kiên, Hệ thống kiểm soát chất lượng phủ sóng mạngthông tin di động trên diện rộng, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, 2013.
  10. Nguyễn Tuấn Anh, Một mô hình quản lý phân quyền hỗ trợ quản trị hợp tác trong các tổ chức ảo, Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng, ISSN 1859-4557, 2013,

 

Chi Tiết

Các đề tài thực hiện năm 2013:

1. Lê Anh Ngọc (chủ trì), Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV cho mạng không dây đa chặng, Đề tài cấp trường ĐHĐL, 2013. 

     2. Đặng Trung Hiếu (chủ trì), Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị điều khiển đèn                  chiếu sáng tại các giảng đường của trường Đại học Điện lực nhằm tiết kiệm điện năng, Đề tài Cấp            Trường Đại học Điện lực, 2013. 

   3. Hoàng Thị Phương Thảo (chủ trì), Thiết kế phần mềm mô phỏng thực hiện các loại mã đường dây,          Đề tài Cấp Trường Đại học Điện lực, 2013. 

   4. Nguyễn Lê Cường (chủ trì), Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ thiết bị thực hành đo đạc các thông số        phủ sóng của mạng thông tin di động", Đề tài Cấp Trường Đại học Điện lực, 2013. 

   5. Hoàng Vân Đông (chủ trì), Xây dựng hệ thống thực hành mạng và dịch vụ VoIP, Đề tài        Cấp             Trường Đại học Điện lực, 2013. 

   6. Trần Vũ Kiên (chủ trì), Nghiên cứu thiết kế chế tạo  máy đo tốc độ và bảo vệ vượt tốc tua    bin nhiệt điện, Cấp EVN. 

   7. Nguyễn Thị Thủy (thành viên), Hoàn thiện công nghệ chế tạo vi cảm biến điện hóa và          thiết  bị đo để xác định virut cúm A, Đề tài cấp bộ giáo dục và đào tạo 

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến