Khoa Điện tử Viễn thông tổ chức phụ đạo cho các sinh viên đại học hệ Liên thông theo lịch sau:

Chi Tiết

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên D7-DTVT sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 13-1-2017.

Chi Tiết

Khoa ĐTVT thông báo lịch bảo vệ ĐATN khóa Đ7-ĐTVT như sau:

Chi Tiết

Thông báo tới các học viên cao học lớp CH4-KTDT1

Chi Tiết

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập 2006- 2016, khoa Điện tử Viễn thông phát động cuộc thi thiết kế logo của khoa đối với tất cả sinh viên đã, đang tham gia học tập, làm việc tại khoa.

Chi Tiết

Khoa Điện tử Viễn thông tổ chức lễ Bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tử đối với các sinh viên lớp Cao học khóa 3.

Chi Tiết

Thông báo tới các sinh viên tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt tháng 8-2016

Chi Tiết

Khoa Điện tử Viễn thông xin thông báo tới các sinh viên C12-DTVT

Chi Tiết

Khoa ĐTVT xin thông báo tới các sinh viên lớp C12 - ĐTVT về nội dung ôn tập thi tốt nghiệp các học phần chuyên ngành

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến