Giảng viên khoa Điện tử - Viễn thông tham gia HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN REV – 2016

Chi Tiết

Trong ngày 13-1-2017, Khoa Điện tử - Viễn thông đã tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa D7

Chi Tiết

Ngày 18-11-2016, Khoa Điện tử - Viễn thông tổ chức Buổi gặp mặt các thế hệ giảng viên, sinh viên đã từng công tác, học tập tại khoa trong suốt 10 năm vừa qua.

Chi Tiết

Cán bộ giảng viên khoa ĐTVT tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng 50 năm truyền thống ĐH Điện lực với 3 tiết mục.

Chi Tiết

Phòng cháy chữa cháy là một công việc hết sức quan trọng trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Xác định ý nghĩa của việc phòng cháy chữa cháy trường Đại học Điện Lực tổ chức tập huấn hàng năm cho cán bộ giảng viên của trường.

Chi Tiết

Cùng sinh viên Điện tử Viễn thông tiếp cận một số công nghệ, kỹ thuật nhà trạm viễn thông tại trường Đại học Điện lực.

Chi Tiết

Giới thiệu một số thiết bị phục vụ cho Khóa học ngắn hạn Lắp đặt, đo kiểm, tối ưu trạm viễn thông

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến