Nam Định là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam có robot và giáo viên dạy robot ở cả 9 huyện và thành phố, nhờ sự hỗ trợ của ThS Hoàng Vân Đông - khoa Điện tử - Viễn thông, ĐH Điện lực.

Chi Tiết

Ba nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên phát triển, gồm: Công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử và viễn thông, năng lượng mới và năng lượng tái tạo. 

Chi Tiết

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, ước tăng 9,34% so với năm 2016 và cao hơn so với mức tăng trưởng GDP cả nước năm 2016 là 6,75%.

Chi Tiết

Ngày 13-1-2018, đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Khoa Điện tử - Viễn thông tham dự Buổi học tập quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XII

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến