Tổng truy cập:2923
 Đang Online2

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chi Tiết

  • GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRONG NHÀ TRƯỜNG (15/01/2018)
  •  

    Sinh viên nếu thấy sai sót điểm, xuống văn phòng bộ môn gặp thầy Nguyễn Duy Ngọc (0915124982) để được giải đáp thắc mắc từ ngày 27/12/2017 đến 02/01/2018.Sau thời gian trên Bộ môn không giải quyết.

    Chi Tiết

  • Lịch thi lần 2 cac lớp Đ12, Đ11, Đ10, C15 môn Giáo dục thể chất đợt cuối (22/12/2017)
  •  
    Tin mới