Tổng truy cập:4382
 Đang Online7

http://tempuri.org/tempuri.htmlSinh viên thắc mắc điểm đến VP Bộ môn  gặp thầy Nguyễn Duy Ngọc trong giờ hành chính từ ngày 19-20 tháng 3 năm 2018. 

Chi Tiết

http://tempuri.org/tempuri.htmlCác em sinh viên có thắc mắc đến văn phòng BM GDTC&QPAN gặp thầy Nguyễn Duy Ngọc trong giờ hành chính, từ ngày 19 đến ngày 21/3/2018. hoặc liên hệ theo số DT:0915124982-02466557936.

Chi Tiết

Sinh viên nếu thấy sai sót điểm, xuống văn phòng bộ môn gặp thầy Nguyễn Duy Ngọc (0915124982) để được giải đáp thắc mắc từ ngày 27/12/2017 đến 02/01/2018.Sau thời gian trên Bộ môn không giải quyết.

Chi Tiết
Tin mới