Tổng truy cập:2893
 Đang Online1
Lịch thi lần 2 cac lớp Đ12, Đ11, Đ10, C15 môn Giáo dục thể chất đợt cuối (22/12/2017)
 
Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo lịch thi lần 2 cac lớp Đ12, Đ11, Đ10, C15 môn Giáo dục thể chất đợt cuối như sau:
Download Lịch Thi
Ghi chú: Bộ môn Giáo dục thể chất tiếp tục thu lệ phí thi lần 2 đến hết 11h00 ngày thứ Sáu (22/12/2017). 

Tin mới