Tổng truy cập:133148
 Đang Online5
Đại hội Chi bộ phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 (14/09/2017)
 

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, chi bộ Hành chính Quản trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Phạm Hữu Lập – Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phùng Thị Xuân Bình – Thường trực Đảng ủy, các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Trường cùng 13 Đảng viên trong chi bộ Hành chính Quản trị.


Đại hội đã bầu ra đoàn Chủ tịch gồm Ông Đặng Hồng Sơn và và Phạm Thị Loan, đoàn Thư ký gồm đồng chí Nguyễn Vân Anh và đồng chí Trịnh Thị Hà. Sau khi nghe đồng chí Loan báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội và thông qua quy chế Đại hội, toàn thể đại hội đã nghe đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chúc mừng tới Đại hội chi bộ phòng Hành chính Quản trị và hi vọng Đại hội sẽ lựa chọn những người có uy tín, kinh nghiệm và năng lực làm việc bằng tâm huyết của mình để bầu vào cấp ủy.

 

Đồng chí Đặng Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nhìn chung báo cáo đã chỉ rõ những điểm mạnh, yếu, những cơ hội, thách thức của đơn vị để thông qua đó định hướng chiến lược phát triển cho đơn vị. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và quần chúng công nhân lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, Đại hội cũng giao Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội các cấp, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn. 

Đại hội cũng được nghe một số ý kiến tham luận của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ. Các ý kiến tham luận chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như: công tác phát triển Đảng, công tác chuyên môn, phương án nâng cao chất lượng Đảng viên trong Chi bộ.

Cuối cùng, Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm có 3 đồng chí: Đặng Hồng Sơn, Vũ Thanh Hải và Phạm Minh Phúc. Trong đó đồng chí Đặng Hồng Sơn tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Thanh Hải được bầu làm Phó Bí thư chi bộ.

Đại hội chi bộ Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với 100% đại biểu tán thành.

-Phòng HCQT-

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến