Tổng truy cập:132841
 Đang Online6
Cơ cấu Tổ chức (21/03/2016)
 

Phòng Hành chính Quản trị có 24 CBCNV, trong đó có 01 Trưởng đơn vị, 02 Phó Trưởng đơn vị và 4 tổ chuyên môn bao gồm:

- Tổ Văn thư – Lễ tân

- Tổ Y tế

- Tổ Xe

- Tổ Điện nước

1. Lãnh đạo phòng

Đặng Hồng Sơn             Trưởng phòng                SĐT: 0167 3420 585

            Nguyễn Xuân Hoa            Phó Trưởng phòng         SĐT: 0915 060 089

            Vũ Thanh Hải                   Phó Trưởng phòng         SĐT: 04 3990 4079

2. CBCNV phòng

STT

Họ và tên

Số điện thoại

1

Phạm Thị Loan

0983 934 758

2

Phạm Thị Ánh Tuyết

0975 196 329

3

Nguyễn Thị Tuyên

0983 685 851

4

Phạm Văn Tuyến

0985 362 595

5

Phạm Thị Minh Phượng

0986 956 679

6

Phạm Minh Phúc

0913 040 665

7

Trịnh Thị Hà

0979 15 8989

8

Nguyễn Vân Anh

0943 88 2468

9

Trần Thị Tâm Đan

0985 161 996

10

Bùi Thị Lụa

0988 501 112

11

Trần Văn Phễu

0975 398 709

12

Nguyễn Quang Sính

0912 038 199

13

Nguyễn Văn Bé

0974 393 395

14

Phạm Ngọc Tú

0169 596 2176

15

Nguyễn Cao Mét

0942 931 000

16

Trần Văn Huyên

0986 320 339

17

Trịnh Văn Nghiệp

0977 531 801

18

Trần Quyết Thắng

0168 510 6114

19

Đàm Thận Thế

0973 753 368

20

Trần Đoàn Quân

0974 508 524

21

Nguyễn Văn Hùng

0972 485 023


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến