Tổng truy cập:133373
 Đang Online2

Phòng Hành chính Quản trị có 24 CBCNV, trong đó có 01 Trưởng đơn vị, 02 Phó Trưởng đơn vị và 4 tổ chuyên môn bao gồm:

- Tổ Văn thư – Lễ tân

- Tổ Y tế

- Tổ Xe

- Tổ Điện nước

Chi Tiết

Tên chính thức:             Phòng Hành chính Quản trị

Tên tiếng Anh:               Administration Management Department

Địa chỉ:                         Tầng 1 – Nhà B - Trường Đại học Điện lực

SĐT:                             04. 22185711

Email:                           qtds@epu.edu.vn

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến