Tổng truy cập:170070
 Đang Online15
Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp D5 làm lại cùng D6 (07/10/2015)
 
Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp D5 làm lại cùng D6

TT Lớp MSV Họ Tên GV hướng dẫn
1 D5H3 981010126 Nguyễn Hồng  Dương Đặng Việt Hùng
2 D5H2 981010186 Bùi Khắc  Tùng Phạm Anh Tuân
3 D5H1 1081010004 Nguyễn Ngọc  Anh Nguyễn Thị Thanh Loan
4 D5H1 1081010006 Trần Tuấn  Anh Nguyễn Trường Giang
5 D5H2 1081010148 Đỗ Văn Nam Nguyễn Trường Giang
6 D5H3 1081010321 Trần Tiến Dũng Nguyễn Trường Giang
7 D5H4 1081010412 Trịnh Mạnh Cường Nguyễn Đức Thuận
8 D5H4 1081010440 Nguyễn Văn Linh Đặng Thành Trung

Sinh viên tự liên hệ với giáo viên hướng đẫn để nhận đề tài tốt nghiệp

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến