Tổng truy cập:160003
 Đang Online5
Chương trình đào tạo hệ Đại học chuyên ngành Hệ thống điện (26/03/2016)
 

Chương trình đào tạo hệ Đại học chuyên ngành HỆ THỐNG ĐIỆN

Chương trình đào tạo hệ Đại học chuyên ngành HTĐ gồm 81 học phần với tổng số 166,5 tín chỉ, trong đó:

-           56 tín chỉ thuộc khối giáo dục đại cương (Toán, Lý, Hoá, Tiếng Anh, Tin học, Mác –                Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,  . . . )

-           73,5 tín chỉ thuộc khối giáo dục chuyên nghiệp

-           23 tín chỉ tự chọn

-           14 tín chỉ thực tập, đồ án và thi tốt nghiệp

Chương trình gồm các môn cơ sở ngành cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở thuộc chuyên ngành kỹ thuật điện như: Lý thuyết mạch, Máy điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật đo lường, Lý thuyết điều khiển tự động, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật an toàn, Điện tử công suất, . . .  

Các môn chuyên ngành cung cấp cho sinh viên các kiến thức về:

-           Nguồn điện: Nhà máy điện và TBA, Ngắn mạch trong HTĐ, Công nghệ sản xuất                    điện, Ổn định HTĐ, . . .

-           Truyền tải điện: Lưới điện, Phân tích chế độ HTĐ, Đường dây dài & cơ khí đường                  dây, Nâng cao hiệu quả truyền tải điện, . . .

-           Phân phối điện và phụ tải điện: Cung cấp điện, Dự báo phụ tải và thiết kế lưới                        truyền tải, . . .

-           Vận hành, giám sát, bảo vệ và điều khiển: Vận hành HTĐ, Bảo vệ Rơle & TĐH,                      Thử nghiệm thiết bị điện, . . .

-           Cao áp và vật liệu điện: KTĐ Cao áp, Vật liệu điện, . . .  

Ngoài ra, nhằm nâng cao các kỹ năng, sinh viên được học các môn: 

-           Đồ án lưới điện khu vực

-           Đồ án Phần điện NMĐ & TBA

-           Đồ án Cung cấp điện

-           Đồ án Kỹ thuật điện Cao áp

-           Đồ án Bảo vệ Rơle

-           Ứng dụng tin học trong HTĐ 

-           và các môn thực tập như: 

        +           Thực tập quản lý vận hành lưới phân phối

        +          Thực tập sửa chữa bộ dây máy điện ba pha

        +          Thực tập thí nghiệm-Hiệu chỉnh công tơ điện

        +          Thực tập Lắp mạch điện nhị thứ

        +          Thực tập lắp đặt trạm biến áp phân phối phụ tải

        +          Thực tập sửa chữa đường dây tải điện dưới 35kV

        +          Thực tập tốt nghiệp 

-           và các hoạt động ngoại khoá.

 

TS Trần Thanh Sơn, Trưởng khoa Kỹ thuật điện


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến