Tổng truy cập:156303
 Đang Online6
Phòng thí nghiệm rơ le (06/05/2016)
 

Khoa kỹ thuật điện

Phòng thí nghiệm rơ le

 

Địa điểm: E201

Các bài thí nghiệm phục vụ môn học Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện

1.      BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 1: GIỚI THIỆU BỘ THỬ RƠLE SVERKER 650

2.      BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 2: THÍ NGHIỆM RƠLE DÒNG ĐIỆN MCGG 22

3.      BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 3: BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT CUỘN DÂY ROTO MÁY PHÁT ĐIỆN

4.      BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 4: BẢO VỆ SO LỆCH MÁY BIẾN ÁP

5.      BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 5: BẢO VỆ QUÁ DÒNG CÓ THỜI GIAN CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN

 Hình ảnh tổng quan phòng thí nghiệm

PTNROLE 1.jpg

PTNROLE 2.jpg

PTNROLE3.jpg

Các thiết bị chính của phòng thí nghiệm:

I. Bộ nguồn POWER SUPPLY

Mục đích: cung cấp nguồn (xoay chiều và 1 chiều) cho các sơ đồ thí nghiệm

PTNROLE5.jpg

II. Bộ thử rơ le SVERKER 650

Mục đích: cung cấp nguồn (xoay chiều và 1 chiều) cho các sơ đồ thí nghiệm

PTNROLE7.jpg


III. Rơ le dòng điện kiểu bán dẫn : Loại AC/DC Current Sensitive Relay của hãng LAB – VOLT

Mục đích: bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

PTNROLE8.jpg

51.      Rơ le dòng điện MCGG 22 của hãng ALSTOM

Mục đích: bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

PTNROLE9.jpg

1.      6 Động cơ PRIMOVER / DYNAMOMETER

Mục đích: động cơ  sơ cấp kéo máy phát điện bằng dây curoa. Sử dụng trong thí nghiệm bảo vệ chống chạm đất cuộn dây Roto của MPĐ

PTNROLE10.jpg

 

 
7 Máy phát điện SYNCHRONUOS MOTOR/GENERATOR

Mục đích: sử dụng trong thí nghiệm bảo vệ chống chạm đất cuộn dây Roto của MPĐ

PTNROLE11.jpg

87.      Máy biến áp 1 pha FAULT TABLE TRANSFORMER

Mục đích: sử dụng trong thí nghiệm bảo vệ so lệch Máy biến áp

PTNROLE12.png

7.   8.  Mô đun  đường dây tải điện

Mục đích: sử dụng trong các thí nghiệm bảo vệ cho đường dây tải điện

PTNRO13.png

99.      Máy biến dòng điện CURRENT  TRANSFORMER

Mục đích: sử dụng trong các sơ đồ thí nghiệm bảo vệ cho các phần tử trong hệ thống điện

PTNROLE14.png

7.      10 Mô đun tạo sự cố đa năng UNIVERSALFAULT MODUL

Mục đích: sử dụng trong các sơ đồ thí nghiệm bảo vệ cho các phần tử trong hệ thống điện

PTNROLE15.png

Một số hình ảnh thí nghiệm của sinh viên

PTNROLE16.jpg 

PTNROLE17.png


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến