Tổng truy cập:155879
 Đang Online10
Phòng thí nghiệm lý thuyết mạch (08/05/2016)
 

Khoa KỸ THUẬT ĐIỆN

Phòng thí NGHIỆM LÝ THUYẾT MẠCH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN

 

Địa điểm: E205

1. Các bài thí nghiệm phục vụ môn học

a. Môn học lý thuyết mạch

1. Mạch RLC ở chế độ xác lập điều hòa

2. Giải mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa bằng các phương pháp cơ bản.

3. Mạch ba pha.

4. Mạng hai cửa tuyến tính.

5. Khảo sát chế độ quá độ của mạch tuyến tính.

6. Khảo sát mạch phi tuyến ở chế độ hằng bằng phương pháp đồ thị

b. Môn học kỹ thuật điện

1: Mạch điện thuần trở, thuần cảm, thuần dung.

2: Mạch điện mắc nối tiếp R, L, C.

3: Mạch điện mắc song song R, L, C.

4: Mạch ba pha có phụ tải nối sao.

5: Mạch ba pha có phụ tải nối tam giác.

2. Hình ảnh tổng quan phòng thí nghiệm và các thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm  photo PTN_LTM1_zpsesnyjzf1.png

Các thiết bị chính của phòng thí nghiệm:

a.      a. Hai mươi máy tính để bàn màn hình LCD và một máy chủ để quản lý. Các máy tính có cài các phần mềm như matlab, power world… để mô phỏng các mạch điện của các bài thí nghiệm.

b.     b. Hệ thống dây mạng để các máy được nối internet và kết nối các máy với máy chủ.

c. Bộ các bo mạch, các phần tử cơ bản, máy phát tần ( gồm có máy phát tần  tương tự và máy phát tần số), máy hiện hiện sóng (máy hiện sóng tương tự và máy hiện sóng số): Dùng để khảo sát các mạch điện trong các bài thí nghiệm bằng mô hình mạch thật. Từ đó rút ra nhận xét so sánh với kết quả mô phỏng bằng máy tính.

 photo PTN_LTM2_zpsmkynffrt.png

+ Bo mạch thí nghiệm và các phần tử cơ bản.

 photo PTN_KT3_zpsfnukragk.jpg

d. d.     Bộ nguồn một chiều và bộ nguồn xoay chiều một pha có thể thay đổi được điện áp: Dùng để xác định các giá trị của cuộn dây ( điện trở của cuộn dây và hệ số tự cảm của cuộn dây)  photo PTN_LTM5_zpslrs00qc9.jpg .

     e.  Bộ nguồn ba pha và bộ tải ba pha: dùng để thí nghiệm mạch ba pha.  photo PTN_LTM6_zpsavjedcqi.png

    f.  Đồng hồ multimeter số của kyoritsu: Có thể đo được dòng, áp một chiều và xoay chiều với các cấp khác nhau ( cấp mA, mV và cấp  A, V), đo  điện trở, đo tần số, đo điện dung.

 photo d843fbc9-ed9f-462b-ba0e-06035b0e1a82_zpsuadqqe4z.jpg

Một số hình ảnh thí nghiệm của sinh viên.

 photo PTN_LTM4_zpswbsfdg3q.png


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến