Tổng truy cập:160009
 Đang Online11
Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện cao áp (09/05/2016)
 

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN

PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO ÁP

Địa điểm: Nhà E, Trường Đại học Điện lực

235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

1. Bài thí nghiệm đo điện trở nối đất

Mục đích: Giúp sinh viên hiểu rõ tác dụng của hệ thống nối đất trong hệ thống điện và làm quen với phương pháp thí nghiệm đo điện trở đất.  photo PTN_KTDCA1_zpsoi6br37g.png 
Máy đo điện trở nối đất Kyoritsu

2. Bài thí nghiệm đo điện trở cách điện

Mục đích: Giúp sinh viên tìm hiểu tính chất cách điện của điện môi (xác định điện trở cách điện, tỉ số hấp thụ Kht.

 photo PTN_KTDCA2_zpswogyd9sk.png 

Thiết bị đo Megger BM21

3. Bài thí nghiệm đo cường độ điện trường phóng điện

Mục đích: Giúp sinh viên tìm hiểu tính chất cách điện của dầu máy biến áp và phương pháp đo cường độ cách điện của dầu biến áp.

 photo PTN_KTDCA3_zpsotjd4kw0.png

Máy thử dầu DELTATRONIC.

4. Đo điện áp một chiều tăng cao trong môi trường chân không

Mục đích: Giúp sinh viên đo đạc và khảo sát hiện tượng phóng điện trong môi trường chân không

 photo PTN_KTDCA4_zpsmfaxqkcz.png .

Bộ thí nghiệm cao áp KITTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến